Vols fer un enregistrament multicàmera, Streaming, Webinar o un tècnic per a sala equipada?

Presentació

 

 

Circuit per l’enregistrament en vídeo (multicàmera) de conferències, jornades, taules rodones, actes i activitats presencials o híbrides de caràcter institucional, docent o de recerca, que es realitzin dins i fora de la UOC dutes a terme a l’àrea geogràfica de Catalunya. També pot incloure l’assistència tècnica per part d’un tècnic especialitzat en l’ús de l’equipament audiovisual en sales equipades de dins i fora de la UOC, així com l’emissió per streaming i/o webinar a través dels canals que la UOC li indiqui en cada cas.

Si necessites utilitzar l’enregistrament d’un acte com a recurs d’aprenentatge per a l’aula, has de seguir el circuit per a vídeos docents. Has de fer arribar la petició a la teva referent de Biblioteca d’Estudi. 

El cost econòmic de la contractació del servei, i de l’espai si és a fora de la UOC, l’impulsor de l’acte n’assumeix el cost econòmic.

Com gestionar l'encàrrec i barem de preus

Cada projecte té un impulsor, que és la persona responsable de la petició i qui n’assumeix el cost econòmic.

Els enregistraments que s’encarreguin a un proveïdor extern, només podran fer-se amb els proveïdors licitats. Per això, cal fer la petició a través d’aquest formulari. S’assignarà automàticament un proveïdor licitat i es procedirà a obrir un JIRA a Assessoria Jurídica adjuntant una fitxa de l’encàrrec. Aquesta fitxa serà la base d’un contracte per ambdues parts i no podrà ser modificada. Per aquest motiu, cal definir totes les necessitats en el moment de fer l’encàrrec i amb una antelació de com a mínim tres setmanes.

Una vegada s’ha enregistrat, si cal publicar el vídeo, l’usuari farà la petició mitjançant aquest formulari.

El catàleg de productes i la forquilla de preus (segons proveïdor) el trobaràs en aquest enllaç. A continuació tens una decripcóp breu del productes:

 • Enregistrament multicàmera (no inclou streaming) mitja jornada (amb 3 vídeos editats)
 • Enregistrament multicàmera (no inclou streaming) jornada completa (amb 5 vídeos editats)
 • Streaming mitja jornada o jornada completa
 • Tècnic per a sales equipades mitja jornada o jornada completa
 • Webinar mitja jornada (1 moderador + 4 ponents + ptt)
 • Webinar mitja jornada (1 moderador + 8 ponents + ptt)
 • Vídeos addicionals als inclosos en l’enregistrament multicàmera
 • Subtítols
 • Inserir diapositives projectades en postproducció
 • Edició d’un vídeo sota guió
 • Aplicar marca a un vídeo d’una font externa al proveïdor

 

Suggest Edit