Vídeo creacions per a campanyes i activitats institucionals i acadèmiques

Presentació

 

 

Productes audiovisuals que requereixen una elaboració i tractament en els serveis de preproducció més complex; tant pel que fa a la creació del projecte i el desenvolupament del guió, com del rodatge i la postproducció. S’inclou l’elaboració de vídeos en formats documental, entrevista, web sèrie, reportatges que estiguin vinculats a l’estratègia corporativa, la difusió del coneixement, la promoció i/o notorietat institucional de la universitat. Es requereix d’un concepte i guió creatiu, enregistrament amb més d’una càmera i postproducció de so i color.

També productes audiovisuals dirigits a l’àmbit de la recerca, la transferència de coneixement, la promoció de solucions basades en R&I i l’emprenedoria,

Aquells projectes audiovisuals de caràcter institucional o vinculats a l’estratègia corporativa, la difusió del coneixement, la promoció i/o notorietat institucional de la UOC que, atès el seu caràcter creatiu, no permetin portar a terme una contractació derivada mitjançant el mètode en cascada d’acord amb els termes establerts al Plec de Clàusules de l’Acord Marc (Annex 3.4 Criteris Pàg. 34 de 77 d’adjudicació dels contractes derivats), es portaran a terme mitjançant un nou procés de licitació entre les empreses part de l’Acord marc, d’acord amb els criteris definits a l’Annex 3.3 del mateix Plec de Clàusules de l’Acord marc, els quals es definiran i concretaran amb caràcter previ a la licitació per l’adjudicació del corresponent contracte derivat.

A aquests efectes, es considerarà que tenen caràcter creatiu els projectes que requereixen d’un treball innovador i que donen resposta a necessitats vinculades al relat i estratègia de marca de la UOC i a la necessitat d’adaptar-se a l’evolució audiovisual del mercat. Aquests projectes es portaran a terme mitjançant un nou procés de licitació, com s’ha indicat, per tal de poder valorar una diversitat de propostes audiovisuals i escollir la que s’ajusti millor a l’estil i a l’estratègia de la UOC.

Com gestionar l'encàrrec i barem de preus

Cada projecte té un impulsor, que és la persona responsable de la petició i qui n’assumeix el cost econòmic.

Els enregistraments que s’encarreguin a un proveïdor extern, només podran fer-se amb els proveïdors licitats. Per això, cal fer la petició a través d’aquest formulari. S’assignarà automàticament un proveïdor licitat i es procedirà a obrir un JIRA a Assessoria Jurídica adjuntant una fitxa de l’encàrrec. Aquesta fitxa serà la base d’un contracte per ambdues parts i no podrà ser modificada. Per aquest motiu, cal definir totes les necessitats en el moment de fer l’encàrrec i amb una antelació de com a mínim sis setmanes.

Una vegada s’ha enregistrat, si cal publicar el vídeo, l’usuari farà la petició mitjançant aquest formulari.

El catàleg de productes i la forquilla de preus (segons proveïdor) el trobaràs en aquest enllaç. A continuació tens una decripcóp breu del productes:

 • Càpsula promocional: Vídeo previ a l’esdeveniment per a la promoció i difusió del mateix amb material recurs. (Entre 30 segons i 1 minut) 
 • Bio càpsula: Vídeo amb imatges de recurs del personatge més textos sobreimpresos.
 • Entrevista expert: Vídeos realitzats amb una o tres càmeres, set d’il·luminació i microfonia de corbata sense fils, amb entrevistat o format amb entrevistador.
 • Documental difusió del coneixement: Vídeo documental on es treballa amb l’opinió d’experts UOC, estudiants, graduats, professors, investigadors, etc., desenvolupant i aprofundint en un àmbit o tema concret.
 • Vídeos Promocionals i nous formats: Productes audiovisuals que donen suport a les campanyes de  notorietat o estratègia institucional, de docència i de l’àmbit de la recerca, transferència i l’emprenedoria de la UOC.
 • Testimonials per campanya notorietat i màrqueting: Peces testimonials a graduats i/o estudiants, i professorat UOC exposant la seva experiència i expertesa tant en l’àmbit docent i de recerca.
 • Vídeos actes de graduació: Producte pels actes de graduació, on el que es vol destacar és l’emotivitat, l’empatia amb els estudiants i graduats. La proposta utilitzarà recursos audiovisuals que s’adaptaran a la proposta artística de l’acte.
 • Vídeo Lliçó Inaugural: Vídeo d’inauguració o enregistrament de la benvinguda al nou curs acadèmic, on una personalitat destacada en algun àmbit d’interès docent, conversa amb un docent o director/a d’estudis de la UOC.
 • Websèrie: Projecte web sèrie per capítols, per a campanyes de comunicació interna de la universitat.
 • Programa Capitular de divulgació i/o entrevistes: Programa audiovisual d’innovació educativa, realitzat en capítols d’entre 8 i 10 minuts.

 

Complements:

 • Vídeo parcial o fragment del projecte final
 • Transcripció del video
 • Subtítols
 • Locució (catala, castella o variant llatinoamericà neutre, anglès i d’altres)
 • Estudi d’enregistrament

 

 

 

 

 

Suggest Edit