Vols fer un videoresum, enregistrar un acte amb una càmera o editar un vídeo pre-enregistrat?

Presentació

 

 

 

Circuit de petició per a l’enregistrament de conferències i jornades amb una sola càmera, videoresums d’esdeveniments i l’edició, transcripció i/o subtitulació de vídeos que disposis prèviament enregistrats.

Si necessites utilitzar l’enregistrament d’un acte com a recurs d’aprenentatge per a l’aula, has de seguir el circuit per a vídeos docents. Has de fer arribar la petició a la teva referent de Biblioteca d’Estudi. 

El cost econòmic de la contractació del servei, i de l’espai si és a fora de la UOC, l’impulsor de l’acte n’assumeix el cost econòmic.

Com gestionar l'encàrrec i barem de preus

Cada projecte té un impulsor, que és la persona responsable de la petició i qui n’assumeix el cost econòmic.

Els enregistraments que s’encarreguin a un proveïdor extern, només podran fer-se amb els proveïdors licitats. Per això, cal fer la petició a través d’aquest formulari. S’assignarà automàticament un proveïdor licitat i es procedirà a obrir un JIRA a Assessoria Jurídica adjuntant una fitxa de l’encàrrec. Aquesta fitxa serà la base d’un contracte per ambdues parts i no podrà ser modificada. Per aquest motiu, cal definir totes les necessitats en el moment de fer l’encàrrec i amb una antelació de com a mínim tres setmanes.

La gestió del número de comanda és responsabilitat de l’impulsor i es podrà demanar un cop en el JIRA es notifiqui el número d’acord registrat en el Fusion.

Una vegada s’ha enregistrat, si cal publicar el vídeo, l’usuari farà la petició mitjançant aquest formulari.

El catàleg de productes i la forquilla de preus (segons proveïdor) és:

Complements:

 

 

Suggest Edit