Diversitat i gènere

Presentació

Des de la UOC ens comprometem a oferir un reflex fidel de la societat en tots els àmbits que la integren.

Els nostres continguts audiovisuals han de garantir la diversitat i la perspectiva de gènere, per tal de mostrar de la manera més àmplia possible la realitat i el conjunt dels valors que la societat considera que li són propis.

A continuació pots consultar les principals recomanacions i pautes que cal seguir per al tractament correcte de la diversitat i del gènere en el procés de producció audiovisual.

Pautes generals

 • Vetlla per una imatge corporativa i institucional que respecti el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
 • Tracta els continguts des d’una perspectiva que permeti presentar i analitzar la realitat social a partir de la diversitat de gènere.
 • Reflexa equilibradament la diversitat de la societat i tracta el gènere d’una manera igualitària a l’hora de seleccionar testimonis, experts col·laboradors en els continguts.

Diversitat i gènere en la producció audiovisual

Cal que tinguis en compte el tractament de gènere i la diversitat en els diferents elements i fases de la producció audiovisual: continguts, formats, llenguatge, elements gràfics i elements sonors. Et fem algunes recomanacions:

Continguts
 • Promou la diversitat de gènere en els testimonis, experts i entrevistats.
 • Promou la presència de dones expertes en diferents matèries, especialment en els àmbits considerats tradicionalment masculins. Fomenta la participació d’homes per a tractar temes considerats tradicionalment femenins.
 • Evita atribuir característiques estereotipades o reforçar rols vinculats tradicionalment a un sexe determinat.
 • No presentis sistemàticament les dones com a víctimes o objectes eròtics.
 • Reflecteix la diversitat de tota la ciutadania, sense discriminar ningú pel seu origen, ètnia, sexe, creença, cultura, llengua, idees, condició familiar o socioeconòmica, situació física o psíquica, orientació sexual o altres circumstàncies.
 • Dedica una atenció especial a les minories i als grups més desafavorits socialment i econòmicament.
Llenguatge
 • Procura que els termes utilitzats incloguin tant les dones com els homes. Descarta la reproducció d’estereotips de gènere i l’ús de llenguatge sexista.
 • Busca la simetria en el tractament dels homes i les dones.
  Exemple: el senyor gerent i la senyora degana millor que no pas el senyor gerent i la degana.
 • Evita determinades paraules i expressions de connotació negativa i certes associacions que impedeixen recollir i reconèixer la diversitat.
 • Anomena les persones amb els termes que elles mateixes volen.
Imatges i so
 • Fomenta la diversitat de gènere en la definició de personatges representats i també en les veus narradores.
   Exemple: si el vídeo inclou entrevista i veu en off, si la persona entrevistada és un home, procura que la veu en off sigui femenina.
 • Vetlla per la igualtat entre gèneres i la seva presència equilibrada en les imatges i el so del vídeo.
 • Reflecteix en les imatges la diversitat de tota la ciutadania.
 • Introdueix la perspectiva de gènere en el disseny d’icones, animacions o infografies, per a evitar que puguin tenir una interpretació androcèntrica. Utilitza icones neutres, inclusives i equitatives.

La informació anterior es basa en el Llibre d’estil de TV3 i en estudis de l’entitat SOS Racisme.

Si necessites més informació, pots consultar aquests enllaços:

Suggest Edit