Fotografia d’esdeveniments

Presentació

El material gràfic és un recurs imprescindible en l’estratègia comunicativa de la UOC. Les fotografies no només són un element clau en els canals digitals de la Universitat (pàgina web, xarxes socials o butlletins), sinó que també són essencials per il·lustrar altres materials de comunicació, com ara notes de premsa, fulletons, campanyes institucionals, presentacions o materials docents. 

Els tres tipus de serveis fotogràfics que es poden sol·licitar són: cobertura d’esdeveniments institucionals, realització de shootings i retrats.

Com gestionar l'encàrrec

Mitjançant aquest formulari es poden sol·licitar sessions fotogràfiques per cobrir els esdeveniments institucionals organitzats per la UOC al llarg del curs acadèmic a les seves seus corporatives (província de Barcelona i resta d’Espanya) i en instal·lacions de tercers.

En aquest enllaç podeu consultar els conceptes i els preus de cadascún d’ells, en funció de la tipologia i proveïdor licitat

Alguns dels esdeveniments més habituals són actes institucionals dels representants de la Universitat, recepcions, graduacions, lliurament de guardons, rodes de premsa, inauguracions d’espais, etc. 

El servei té una durada acotada en el temps (la durada de l’esdeveniment) i inclou el lliurament de fotografies durant la mateixa sessió, mitjançant una eina de missatgeria instantània, per tal de supervisar el treball o disposar de material gràfic per publicar-lo de manera immediata a les xarxes socials corporatives. El tipus de fotografies que es facin han d’incloure plans diversos i diferents punts de vista de l’espai, dels assistents i dels participants, seguint l’estil de marca de la UOC. 

El paquet de fotografies definitives es lliurarà durant les 24 hores posteriors a la finalització de l’esdeveniment, i el seu volum variarà en funció de la durada i del tipus d’esdeveniment que es cobreixi.

Cada projecte té un patrocinador o espònsor, que és la persona responsable de la petició i qui n’assumeix el cost econòmic. Per tal de donar un servei satisfactori, cal fer la petició amb una antelació de com a mínim quinze dies hàbils.

Les sessions fotogràfiques que s’encarreguin a un proveïdor extern només es podran dur a terme amb el proveïdor licitat. Amb aquesta finalitat, cal fer la petició mitjançant el formulari corresponent. Aquesta fitxa serà la base d’un contracte per a ambdues parts i no podrà ser modificada. Per aquest motiu, cal definir totes les necessitats en el moment de fer l’encàrrec. En aquest enllaç podeu consultar Els conceptes i els preus de cadasún d’ells, en funció de la tipologia i proveïdor licitat

 

Suggest Edit