Shooting de fotografia

Presentació

El material gràfic és un recurs imprescindible en l’estratègia comunicativa de la UOC. Les fotografies no només són un element clau en els canals digitals de la Universitat (pàgina web, xarxes socials o butlletins), sinó que també són essencials per il·lustrar altres materials de comunicació, com ara notes de premsa, fulletons, campanyes institucionals, presentacions o materials docents. 

Els tres tipus de serveis fotogràfics que es poden sol·licitar són: cobertura d’esdeveniments institucionals, realització de shootings i retrats.

Com gestionar l'encàrrec

Els shootings o sessions fotogràfiques de notorietat, que podeu sol·licitar mitjançant aquest formulari, són treballs fotogràfics que serveixen per il·lustrar una temàtica pròpia de la UOC en la qual es reconeixen la seva activitat o els seus espais, seguint l’estil de marca de la UOC. Per exemple, si cal actualitzar les imatges del campus, s’encarregaria un shooting o sessió fotogràfica per obtenir-ne de noves. Si un equip de recerca, gestió o docència vol il·lustrar la seva tasca o mostrar el seu espai de treball, també hauria de sol·licitar un shooting. Si es necessiten imatges de recurs que mostrin l’activitat de la UOC, es demanaria una sessió fotogràfica per captar persones treballant a les instal·lacions de la Universitat. 

En aquest enllaç podeu consultar els conceptes i els preus de cadascún d’ells, en funció de la tipologia i proveïdor licitat

El servei de shooting es durà a terme a les seus corporatives de la UOC de la província de Barcelona i de la resta d’Espanya. Inclou el lliurament de fotografies durant la mateixa sessió, mitjançant una eina de missatgeria instantània, per tal de supervisar el treball o disposar de material gràfic per publicar-lo de manera immediata a les xarxes socials corporatives. El tipus de fotografies que es facin han d’incloure plans diversos i diferents punts de vista de l’espai  o dels participants, seguint l’estil de marca de la UOC. 

En funció de la complexitat de la sessió, variaran el termini de lliurament del paquet de fotografies definitives (a partir de les 24 hores posteriors a la finalització de la sessió) i el seu volum.

En el cas dels shootings de notorietat, cal tenir molt en compte els drets d’imatge, ja que aquest tipus de treballs poden requerir l’aparició de persones duent a terme una activitat, sigui personal de la UOC o figurants contractats específicament per a la sessió fotogràfica. 

En aquests casos, el responsable del contracte s’encarregarà d’aconseguir, de les persones que apareixen a les fotografies, l’autorització corresponent per al tractament i cessió de la seva imatge, seguint el procediment establert legalment per la UOC a aquest efecte, de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent.

Cada projecte té un patrocinador o espònsor, que és la persona responsable de la petició i qui n’assumeix el cost econòmic. Per tal de donar un servei satisfactori, cal fer la petició amb una antelació de com a mínim quinze dies hàbils.

Les sessions fotogràfiques que s’encarreguin a un proveïdor extern només es podran dur a terme amb el proveïdor licitat. Amb aquesta finalitat, cal fer la petició mitjançant el formulari corresponent. Aquesta fitxa serà la base d’un contracte per a ambdues parts i no podrà ser modificada. Per aquest motiu, cal definir totes les necessitats en el moment de fer l’encàrrec.

Suggest Edit