Fotografia de retrat

Presentació

El material gràfic és un recurs imprescindible en l’estratègia comunicativa de la UOC. Les fotografies no només són un element clau en els canals digitals de la Universitat (pàgina web, xarxes socials o butlletins), sinó que també són essencials per il·lustrar altres materials de comunicació, com ara notes de premsa, fulletons, campanyes institucionals, presentacions o materials docents. 

Els tres tipus de serveis fotogràfics que es poden sol·licitar són: cobertura d’esdeveniments institucionals, realització de shootings i retrats.

Com gestionar l'encàrrec

Les sessions fotogràfiques de retrat cobreixen la necessitat d’obtenir la imatge individual o col·lectiva dels treballadors i treballadores de la UOC (equip docent i equip de gestió). El servei es pot sol·licitar mitjançant aquest formulari. 

En aquest enllaç podeu consultar els conceptes i els preus de cadascún d’ells, en funció de la tipologia i proveïdor licitat

Aquestes fotografies han de seguir l’estil de marca de la UOC o l’estil definit per a cada sessió segons el seu objectiu, i han de mostrar les característiques físiques, l’expressió, la personalitat i l’estat d’ànim de la persona o persones que hi apareguin. 

Les sessions de retrat es poden fer en les instal·lacions pròpies de la UOC o en espais de tercers, tant interiors com exteriors. També poden tenir lloc en una o diverses localitzacions, en funció de la logística i la disponibilitat de les persones retratades. 

El servei de retrats inclou el lliurament de fotografies durant la mateixa sessió, mitjançant una eina de missatgeria instantània, per tal de supervisar el treball o disposar de material gràfic per publicar-lo de manera immediata a les xarxes socials corporatives. 

En funció de la complexitat de la sessió, variaran el termini de lliurament del paquet de fotografies definitives (a partir de les 24 hores posteriors a la finalització de la sessió) i el seu volum

En aquest cas, cal verificar amb l’Àrea de Persones de la UOC que totes les persones que apareixen a la sessió fotogràfica han signat l’acord d’ús de la seva imatge.

Cada projecte té un patrocinador o espònsor, que és la persona responsable de la petició i qui n’assumeix el cost econòmic. Per tal de donar un servei satisfactori, cal fer la petició amb una antelació de com a mínim quinze dies hàbils.

Les sessions fotogràfiques que s’encarreguin a un proveïdor extern només es podran dur a terme amb el proveïdor licitat. Amb aquesta finalitat, cal fer la petició mitjançant el formulari corresponent. Aquesta fitxa serà la base d’un contracte per a ambdues parts i no podrà ser modificada. Per aquest motiu, cal definir totes les necessitats en el moment de fer l’encàrrec

 

Suggest Edit