Llengua i accessibilitat

Presentació

En el marc del Pla estratègic de la UOC enfocat a la globalització, els vídeos haurien de tenir una versió en català, castellà i anglès; però, com que no sempre és possible enregistrar-los o subtitular-los en totes tres llengües, cal tenir en compte aspectes com el públic a qui s’adreça, si té interès internacional, etc. per a decidir finalment les llengües que s’han de fer servir.

La UOC està compromesa amb la inclusió social de les persones amb diversitat funcional i facilita l’accessibilitat de la Universitat, és a dir, l’adaptació dels continguts audiovisuals per a fer-los comprensibles i utilitzables per a persones amb discapacitat sensorial.

Amb aquest objectiu s’ha establert un protocol de subtitulació i accessibilitat.

A continuació, consulta’n les característiques principals.

Pautes generals per a subtitular

 • La subtitulació d’accessibilitat sempre és en la llengua original del vídeo i ha de ser tan literal  com sigui possible, correcta ortogràficament i estrictament gramatical.
 • Els subtítols han d’aparèixer centrats a la part inferior de la pantalla i no es poden desplaçar, tret que puguin amagar una altra informació rellevant dins del vídeo. Et recomanem que consultis l’arxiu de subtítols a l’apartat de les plantilles.
 • Els subtítols han d’anar sincronitzats amb l’àudio, respectant les pauses i els silencis i evitant deixar les paraules òrfenes.
 • Consulta la Guia d’estil audiovisual per a seguir els criteris d’estil de la subtitulació.
 • Per a l’ús de les varietats geogràfiques de les llengües que es fan servir, et recomanem triar les formes comunes i les que s’acostin més a la llengua dels receptors, sobretot en les comunicacions adreçades a Sud-amèrica i a l’àmbit lingüístic català.
 • En el cas dels efectes sonors, sempre que es consideri necessari s’han de donar descripcions textuals (accions dels personatges, com ara «rialles», o sorolls, com ara «se sent un motor»).
 • Es poden utilitzar colors per als diàlegs entre personatges, fent servir sempre el mateix color per a cada personatge.
 • Si vols utilitzar el canal oficial de YouTube de la UOC, només cal que facis els subtítols amb un arxiu .srt sincronitzats amb la imatge.
 • Els vídeos emesos en el canal corporatiu han de tenir els subtítols incrustats per a facilitar el seguiment del contingut.

En general, hi ha dues formes de subtitulació:

 • Subtítols amb el text incrustat a la imatge.

Balanç del Mobile World Congress 2018
 • Subtítols mitjançant un fitxer extern amb extensió .srt sincronitzat amb el vídeo.

Viure en una cultura tecnocientífica

Circuit general

No pas tots els vídeos institucionals de la UOC requereixen subtitulació d’accessibilitat; només ho recomanem en els casos següents:

 • Vídeos projectats en un gran esdeveniment de la UOC i retransmissions en directe d’actes als quals assisteixin persones amb discapacitat sensorial.
 • Vídeos promocionals, excepte les sessions informatives.
 • Vídeos de durada curta, com les cròniques d’actes o els vídeos de notícies.

La subtitulació d’accessibilitat o de traducció ha de seguir el circuit establert següent:

 1. En la producció audiovisual, has de reservar una partida destinada a la subtitulació.
 2. Fes una petició per mitjà d’aquest formulari i se t’assignarà un proveïdor licitat  per a la subtitulació en cas que la productora del projecte adjudicada no pugui assumir aquesta tasca.
 3. Sol·licita a la productora la transcripció de l’àudio en format Word per a subtítols incrustats o en format .srt per a publicacions a plataformes compatibles.
 4. Envia la transcripció al Servei Lingüístic (per mitjà de la IntraUOC). Si és possible, adjunta la transcripció i l’enllaç del vídeo per a garantir que la subtitulació sigui fidel al màxim al text oral, en el cas de la subtitulació d’accessibilitat.
 5. Facilita la transcripció corregida al proveïdor audiovisual perquè la sincronitzi amb la imatge (en el cas de subtítols incrustats).
 6. Per a publicar el vídeo, envia’l amb els subtítols, incrustats o en un fitxer extern amb els codis de temps inserits (srt), segons el canal de difusió que vulguis fer servir. Fes servir aquest  formulari

Circuit per als vídeos docents

La subtitulació d’accessibilitat dels vídeos docents depèn de la procedència que tinguin i de les necessitats de l’aula. Tot seguit desglossem quins vídeos han de ser subtitulats i el circuit per a fer-ho.

Tipus de vídeo Quan s’ha de subtitular Circuit
Vídeos autoproduïts Quan es detecti una necessitat a l’aula.
 1. El docent en detecta la necessitat.
 2. N’informa els Serveis d’Acompanyament a l’Estudiant (dins de l’Àrea de Serveis Acadèmics).
 3. Els Serveis d’Acompanyament a l’Estudiant ho notifiquen als Serveis de Biblioteca per a l’Aprenentatge.
Vídeos de nova creació Tots.
 1. L’Àrea de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge ja té en compte la subtitulació de tots els vídeos de nova creació i forma part del procés de producció.
Vídeos inclosos en el Niu (agregador de continguts de tercers o externs)

S’ha de facilitar la transcripció amb un fitxer adjunt.
 1. Sol·licitud per via TREX.
 2. Validació de l’Assessoria Jurídica.
 3. Un cop validats, estaran disponibles a l’aula.

Has de mantenir una coherència en l’ús de la llengua (o llengües) de docència en un campus trilingüe com el de la UOC. Com que això no sempre és possible, l’eLearn Center ha establert un seguit de pautes per a subtitular els diferents elements que surten en els vídeos:

Elements del vídeo Nombre d’idiomes de la docència
1 idioma 2 idiomes 3 idiomes
Testimoni d’experts Àudio: en l’idioma original de l’expert. Subtítols: en l’idioma de docència. Àudio: en l’idioma original de l’expert. Subtítols: en els dos idiomes de docència. Àudio: en l’idioma original de l’expert. Subtítols: en els tres idiomes de docència.
Localitzacions i animacions (veu en off) Àudio: en l’idioma de docència. Subtítols: en l’idioma de docència. Àudio: en castellà. Subtítols: en els dos idiomes de docència. Àudio: en castellà o anglès. Subtítols: en els tres idiomes de docència.
Recurs d’aprenentatge (RA) extern Àudio: en l’idioma original del RA. S’ha de facilitar la transcripció amb un fitxer adjunt. Àudio: en l’idioma original del RA. S’ha de facilitar la transcripció amb un fitxer adjunt. Àudio: en l’idioma original del RA. S’ha de facilitar la transcripció amb un fitxer adjunt.

En el cas dels vídeos de Localitzacions i animacions (veu en off), de dos o tres idiomes, la llengua o alternança entre llengües de cada àudio es decideix segons el tipus de programa (grau o màster), la seva estratègia, la llengua dels estudiants, etc.

Audiodescripció

L’audiodescripció és un sistema de suport a la comunicació visual, perquè el receptor amb discapacitat visual percebi el missatge de la manera més semblant a com el rep una persona que hi veu.

S’ofereix una explicació sonora sobre la situació espacial, els gestos, les actituds, els paisatges, el vestuari, etc. L’audiodescripció ha d’aportar les dades necessàries perquè l’obra audiovisual es comprengui totalment.

Si vols incloure l’audiodescripció en un vídeo, has de seguir les pautes següents:

 • El vídeo ha de ser adaptat per a introduir-hi missatges d’audiodescripció.
 • L’audiodescripció s’ha de fer en el mateix idioma de la informació sonora de l’audiovisual.
 • L’estil d’escriptura ha de ser senzill, fluid, amb frases de construcció directa, terminologia específica i adjectius concrets.
 • S’han d’evitar cacofonies, redundàncies i pobresa de recursos idiomàtics.
 • S’ha d’aplicar la regla espaciotemporal, aclarint els quan, on, qui, què i com de cada situació.
 • S’ha de senyalitzar el vídeo amb la icona següent a la part superior dreta i un senyal acústic per a informar que aquest material preveu l’audiodescripció:

Quan cal l’audiodescripció

 • Només cal fer l’audiodescripció del vídeo quan les imatges incorporen una informació indispensable per a entendre el missatge i l’àudio no aporta totes les dades necessàries.

Actitud digital
 • Si l’orador utilitza imatges com gràfiques o mapes i no les comenta descriptivament, aquestes imatges s’han de descriure en el text que acompanya el vídeo o s’ha de locutar mitjançant una audiodescripció.

Andrés González Fernández "Diseño en procesos interativos"
 • Si les persones que hi intervenen són unes quantes, és necessària una veu en off que anunciï, abans de cada intervenció, el nom i el càrrec de la persona que parlarà a continuació, sempre que no aparegui un càiron amb la descripció necessària.
 • Quan les persones cegues poden comprendre perfectament el contingut, no es necessita audiodescripció. És important oferir tota la informació de context (nom i càrrec de l’entrevistat, localització, etc.) en la plataforma web que allotja el vídeo, que ha de preveure l’accessibilitat per a persones cegues.

III Jornada Orientació Professional Fiscalitat: Montserrat Peretó

En quins vídeos s’aplica l’audiodescripció

En els vídeos institucionals, l’audiodescripció s’ha d’aplicar només en els més rellevants i estratègics.

En els vídeos docents, només s’hi ha d’incloure l’audiodescripció a partir de la petició de l’estudiant o de l’equip docent. Un cop el professorat n’ha detectat la necessitat, cal informar-ne el Servei d’Acompanyament a l’Estudiant (dins del grup operatiu de Serveis Acadèmics), que l’ha de notificar a Biblioteca per a activar el circuit de producció. En el cas de vídeos de tercers utilitzats a l’aula, no s’hi pot incloure l’audiodescripció.

Suggest Edit