Vídeo d’animació i/o tasca de postproducció gràfica

Presentació

 

Productes audiovisuals que requereixen d’animació i/o una tasca de postproducció gràfica. Exemples de tipologies audiovisuals que s’inclouen en aquest lot són: vídeos d’animació, tutorials, screen catch, animació mètode UOC, promocional, animació il·lustrada, infografies animades, creació de plantilles específiques en After Effects, disseny de grafisme per xarxes socials.

Els productes dirigits a l’àmbit de la recerca, la transferència de coneixement, la promoció de solucions basades en R&I i l’emprenedoria es portaran a terme mitjançant un nou procés de licitació entre les empreses part de l’Acord marc, d’acord amb els criteris definits a l’Annex 3.3 del mateix Plec de Clàusules de l’Acord marc, els quals es definiran i concretaran amb caràcter previ a la licitació per l’adjudicació del corresponent contracte derivat. A aquests efectes, es considerarà que tenen caràcter creatiu els projectes que requereixen d’un treball innovador i que donen resposta a necessitats vinculades al relat i estratègia de marca de la UOC i a la necessitat d’adaptar-se a l’evolució audiovisual del mercat. Aquests projectes es portaran a terme mitjançant un nou procés de licitació, com s’ha indicat, per tal de poder valorar una diversitat de propostes audiovisuals i escollir la que s’ajusti millor a l’estil i a l’estratègia de la UOC.

Com gestionar l'encàrrec i barem de preus

Cada projecte té un impulsor, que és la persona responsable de la petició i qui n’assumeix el cost econòmic.

Els enregistraments que s’encarreguin a un proveïdor extern, només podran fer-se amb els proveïdors licitats. Per això, cal fer la petició a través d’aquest formulari. S’assignarà automàticament un proveïdor licitat i es procedirà a obrir un JIRA a Assessoria Jurídica adjuntant una fitxa de l’encàrrec. Aquesta fitxa serà la base d’un contracte per ambdues parts i no podrà ser modificada. Per aquest motiu, cal definir totes les necessitats en el moment de fer l’encàrrec i amb una antelació de com a mínim sis setmanes.

Una vegada s’ha enregistrat, si cal publicar el vídeo, l’usuari farà la petició mitjançant aquest formulari.

El catàleg de productes i la forquilla de preus (segons proveïdor) és:

  • Tutorials d’animació: Videotutorial per informar d’una estratègica interna, una informació a l’estudiant o un recurs d’aprenentatge, així com instruccions d’eines de recerca i transferència, informació de start-ups i resultats de projectes de l’àmbit de la recerca

  • Screen Capture; Videotutorial basat en captures de pantalla facilitades per la UOC 

  • Animació mètode UOC: Videotutorials sobre l’ús del Campus Virtual, eines i aplicacions UOC tant per l’àmbit  de la docència, la recerca i institucional 

  • Animació promocional: Vídeo creació d’animació que respongui a l’estratègia d’estil de marca UOC

  • Animació dades, balanç i estratègia: Vídeo on es combina imatge fixa i/o audiovisual juntament amb animació gràfica que pot incloure dades, balanços, animació o estadístiques

  • Animació il·lustrada; Vídeo amb animació gràfica il·lustrada que pot incloure dades, balanços, animació o estadístiques

  • Vídeo memòria; Vídeo recull audiovisual anual, fent balanç del curs amb relació a les activitats docents, de recerca, institucionals i de globalització, així com anàlisi i estadístiques

Complements:

 

Suggest Edit