Drets d’autor

Presentació

La propietat intel·lectual és tota creació de l’intel·lecte humà; és regulada pel Reial decret legislatiu 1/1996

És important que tinguis en compte els drets d’autor en el cas que vulguis incorporar materials i obres de tercers (vídeos, fotografies, àudios) en la producció del teu vídeo.

S’ha de fer un contracte amb tots els proveïdors que generin una obra amb drets de propietat intel·lectual.

Pautes generals

A l’hora d’incorporar una obra de titularitat d’un tercer en una obra pròpia de la UOC pots trobar els supòsits següents:

 • Que calgui demanar autorització al titular dels drets de propietat intel·lectual de l’obra per a incorporar-ne un fragment a l’obra pròpia.
 • Que l’obra sigui del domini públic, és a dir, que hagi transcorregut el període de durada dels drets d’explotació previst legalment. Aquest període depèn del tipus d’obra en qüestió.
 • Que l’obra sigui publicada amb el règim d’una llicència Creative Commons que permeti la creació d’obres derivades. Cal tenir en compte tots els condicionants de la llicència que determinaran l’ús que podem fer de l’obra final o el règim amb què s’ha de publicar.

Com has de fer una citació

Cada obra s’ha de citar correctament al final del vídeo per ordre d’aparició amb fons blanc i text (amb tipografia UOC) de color blau corporatiu.

En la citació han de constar:

 • L’autor de l’obra: en el cas de les obres audiovisuals també s’han d’esmentar el director i la productora de la pel·lícula.
 • El nom de l’obra.
 • L’any i els països de difusió de l’obra.
 • La font de la qual s’ha extret l’obra: nom del llibre, pàgina web (Viquipèdia o YouTube), banc d’imatges, entre altres.
 • La fracció de temps de què es tracti si és el fragment d’una obra audiovisual.

En el cas d’un vídeo de YouTube, la citació ha de tenir l’estructura següent:

 • Adreça del vídeo (URL)
 • Títol del vídeo
 • Autor
 • Tipus de llicència
 • Data d’emissió
 • Minuts que vols utilitzar (de l’obra original, no pas del vídeo de YouTube).
  Exemple: «Lamb to the Slaughter» Tales Of The Unexpected, Season 1, Episode 4 (1979)- Evgraf Borezov – minut x a x © Productora titular de drets, YouTube

Vídeo

El dret de citació en vídeos docents

En la creació del teu vídeo docent pots necessitar que es vegin fragments d’obres de les quals no ets l’autor. Aquesta incorporació és possible legalment quan sigui aplicable el dret de citació.

El dret de citació és una de les excepcions que preveu la llei de referència als drets de propietat intel·lectual dels titulars. Permet determinats usos d’obres de tercers, amb finalitats molt concretes, sense necessitat de demanar autorització al titular legítim.

En tots els casos és imprescindible citar correctament.

Es pot emparar en el dret de citació la inclusió en una obra pròpia de fragments d’obres alienes escrites, sonores o audiovisuals, i la totalitat en el cas d’obres plàstiques i fotogràfiques, sempre que es tracti d’obres divulgades (en circulació) i que es faci per a analitzar-les, comentar-les o sotmetre-les a un judici crític.

La llei no fixa cap percentatge sobre l’obra aliena que pots fer servir en el cas d’obres escrites, sonores o audiovisuals; només parla de «mesura justificada». No obstant això, es recomana que l’ús sigui d’un 10% com a màxim.

Si no complissis els requisits anteriors, cometries una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular de les obres utilitzades.

Si no es dona cap d’aquests supòsits anteriors, has de demanar l’autorització corresponent al titular de l’obra, a qui hauràs d’explicar exactament què vols fer i amb quina finalitat.

Contacta amb l’Assessoria Jurídica (assessoriajuridica@uoc.edu) en cas de dubte.

Ús de vídeos externs a l’aula

Quan necessitis incorporar vídeos de plataformes com YouTube o Vimeo a l’aula ho pots fer per incrustació (embed) sempre que compleixis els requisits següents:

 • Que l’obra hagi estat publicada pel seu titular legítim.
 • Que no hi hagi restriccions d’accés per a accedir-hi, com l’ús de contrasenyes o identificadors.

Fotografia

És essencial que revisis les condicions d’ús de les fotografies extretes dels bancs d’imatges d’internet, que d’entrada semblen lliures i gratuïtes. En molts casos aquesta explotació no ho és completament i pots cometre infraccions en matèria de propietat intel·lectual que poden comportar sancions econòmiques.

Com has de fer una citació

 • Fotolia: Codi imatge de Fotolia + imatge + autor.
   Exemple: @drubig-photo – fotolia.com
 • Wikimedia Commons: Adreça de la imatge + títol de la imatge + any + autor de la imatge + tipus de llicència o titular del copyright (en cas que no sigui l’autor). Cal revisar la llicència a la qual està adscrita la imatge (domini públic, Creative Commons, GNU, altres).
   Exemple: «The Son of Man» (1964) - © René Magritte (Private Collection) Wikimedia Commons (aquí s’afegiria l’autor si no fos el pintor René Magritte)
 • Imatge d’un web o un blog: Adreça del blog o pàgina web (URL) + títol de l’article + autor + nom del web.
   Exemple: «Quit Spilling Coffee, Get A Drop Rest Mug» by Brooke Dowd Sacco – Incredible things website + enllaç a la pàgina

Contacta amb l’Assessoria Jurídica (assessoriajuridica@uoc.edu) en cas de dubte.

Música

Hi ha dos tipus de situacions en què pots necessitar gestionar els drets referents a la música: en un acte, sigui per a reproduir-la o per a interpretar-la, i quan la vols incorporar en un vídeo.

Per a poder reproduir obres musicals en un acte o per a interpretar-les en directe has de gestionar la llicència corresponent amb la SGAE.

Per a sincronitzar o incrustar una obra musical en un vídeo elaborat per la UOC, has d’obtenir la llicència de la SGAE i també l’autorització dels titulars de drets de l’obra. Si, a més, vols publicar el vídeo a internet, has d’obtenir l’autorització dels titulars per a la publicació de l’obra.

Com has de fer una citació

En el cas de publicació al canal de Youtube, cal que utilitzis l’espai de la descripció per fer aquesta citació.

 • Adreça del podcast (URL) + títol del podcast + titular del copyright + data d’emissió + minuts que volem utilitzar.
   Exemple: «Snap judgment: Bendor Grosvenor on photography in galleries» (August 22, 2014) (0:10 – 1:30) © Finantial times + URL

Contacta amb l’Assessoria Jurídica (assessoriajuridica@uoc.edu) per a sol·licitar la gestió de drets de les obres musicals.

Suggest Edit