Necessites fer un vídeo?

Presentació

Abans de  fer un vídeo pregunta’t quina finalitat té, a quin públic va destinat i quina difusió en faràs: si té un interès mediàtic o educatiu, ajuda la UOC a posicionar-se o respon a alguns dels plans estratègics de la Universitat.

Si el teu projecte preveu algun d’aquests criteris, segueix el circuit per a fer un vídeo en 5 passos i fes la petició.

Fes un vídeo en cinc passos

Cada projecte té un impulsor, que és la persona responsable de la petició i qui n’assumeix el cost econòmic.

Tot i que hi pot haver excepcions, la majoria de projectes audiovisuals segueixen aquest circuit:

Circuit general u1
L’impulsor té una necessitat audiovisual, fotogràfica o sonora i la canalitza per mitjà del formulari Fes una petició/Vull fer un vídeo.
Circuit general u2
 Si es considera necessari, s’organitza una reunió de treball per a planificar i definir el projecte.
Circuit general u3
Comunicació Digital fa arribar a l’impulsor una proposta del projecte, la planificació i un proveïdor.
Circuit general u4
En la majoria dels casos, el proveïdor s’encarrega de les tasques de preproducció, guió, rodatge i edició.
Circuit general u5
Un cop acabat i validat el vídeo, Comunicació Digital el publica en els canals institucionals corresponents.

Comunicació Digital acompanya l’impulsor durant la definició del projecte. Un cop definit, l’impulsor continua treballant autònomament amb el proveïdor.

*Excepte per als vídeos docents (pensats com a recursos d’aprenentatge), que han de seguir el circuit següent, de vídeos docents.

Circuit per als vídeos docents

Tots els projectes audiovisuals docents han de seguir els circuits establerts per Comunicació Digital i l’Àrea de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge de la UOC. Cada una de les categories següents té el seu propi circuit:

3.1. Recursos d’aprenentatge de creació nova

Vídeos que genera l’Àrea de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge a partir de la demanda dels professors. Consulta el catàleg de recursos d’aprenentatge.

Recursos-creacio-nova-u1
El professor envia la petició, per mitjà dels circuits interns, a l’Àrea de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge.
Recursos-creacio-nova-u2
L’Àrea de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge rep l’encàrrec.
Recursos-creacio-nova-u3
A. Amb autoria:

  • Es gestionen els drets.
  • Es comença la producció audiovisual i publicació.

B. Sense autoria:

  • Es comença la producció audiovisual i publicació.

Els vídeos docents amb encàrrec d’autoria estaran blindats -no es publicaran en accés obert- durant els sis primers semestres, seguint el mateix criteri que s’aplica en els mòduls de la UOC.

3.2. Recursos d’aprenentatge externs

Vídeos de tercers, els autors/agents externs dels quals no pertanyen a la UOC.

Recursos-externs-u1
Tens la necessitat de fer servir un vídeo aliè a la UOC.
Recursos-externs-u2
Sol·licita’l a través del PERA (Punt d’Entrada de Recursos d’Aprenentatge). Assessoria Jurídica rep la petició i fa la gestió de drets, si ho considera necessari.

3.3. Autoproduïts

Són els vídeos produïts per l’equip docent per a fer accessible a l’aula com a element dinamitzador. Consulta l’apartat de consells d’autoenregistrament.

Autoproduits-u1
Vols enregistrar un vídeo per a l’aula.
Autoproduits-u2
A. Amb eines pròpies:

  • Enregistra el vídeo amb càmeres, dispositius mòbils o equips informàtics.

B. A la sala d’autoenregistrament:

  • Reserva alguna de les sales UOC equipades amb equipament d’enregistrament en vídeo.

Autoproduits-u3
Aplica-hi la marca UOC amb el VideoFlow.
Autoproduits-u4
Fes la petició de publicació al canal de YouTube amb aquest formulari.
Autoproduits-u5
Incrusta el vídeo a l’aula mitjançant el codi d’incrustació (embed) que pots trobar dins de la mateixa pàgina de visualització del vídeo a YouTube.

Suggest Edit